RAIN FOREST CHALLENGE POLAND


RFC Poland Oficjalny Trening 12 grudnia 2020 roku Elbląg - to tu spotykamy się przed oficjalną i kilkudniową Polską edycją rajdu RFC Poland 2021, która odbędzie się 21-25 kwietnia 2021 roku, niezliczone obszary poligonów oraz Wysoczyzny Elbląskiej dadzą wszystkim możliwość sprawdzenia swoich możliwości i umiejętności z ciężkiej jazdy terenowej oraz pokażą przedsmak przed główną wiosenną edycją rajdu. Oczywiście nie może zabraknąć naszych medyków podczas takiego rajdu, którzy będą czuwać nad Waszym bezpieczeństwem  w naszym ambulansie 4x4 :)

RFC Poland Official Training December 12, 2020 Elbląg - this is where we will meet before the official and several-day Polish edition of the RFC Poland 2021 rally, which will be 21-25.04.2021, countless areas of the training ground and the Elbląg Upland will give everyone the opportunity to test their capabilities and skills with of hard off-road driving and will show a foretaste before the main spring edition of the rally. Of course, our medics will be there, who will watch over your safety in our 4x4 ambulance :)

Pamiętajcie że:
....”TAM GDZIE DOBRY RAJD I GDZIE WARTO JECHAĆ -TAM ZAWSZE JEST OFF ROAD RESCUE TEAM…”
Remember that:
WHERE IS GOOD RALLY AND WHERE YOU SHOULD TO GO, THERE IS ALWAYS OFF ROAD RESCUE TEAM …..

RAIN FOREST CHALLENGE POLAND - RFC Poland Oficjalny Trening

RFC Poland Oficjalny Trening 12 grudnia 2020 roku Elbląg – to tu spotykamy się przed oficjalną i kilkudniową Polską edycją rajdu RFC Poland 2021, która odbędzie się 21-25 kwietnia 2021 roku, niezliczone obszary poligonów oraz Wysoczyzny Elbląskiej dadzą wszystkim możliwość sprawdzenia swoich możliwości i umiejętności z ciężkiej jazdy terenowej oraz pokażą przedsmak przed główną wiosenną edycją rajdu. Oczywiście nie może zabraknąć naszych medyków podczas takiego rajdu, którzy będą czuwać nad Waszym bezpieczeństwem  w naszym ambulansie 4×4 🙂

RFC Poland Official Training December 12, 2020 Elbląg – this is where we will meet before the official and several-day Polish edition of the RFC Poland 2021 rally, which will be 21-25.04.2021, countless areas of the training ground and the Elbląg Upland will give everyone the opportunity to test their capabilities and skills with of hard off-road driving and will show a foretaste before the main spring edition of the rally. Of course, our medics will be there, who will watch over your safety in our 4×4 ambulance 🙂

Pamiętajcie że:
….”TAM GDZIE DOBRY RAJD I GDZIE WARTO JECHAĆ -TAM ZAWSZE JEST OFF ROAD RESCUE TEAM…”
Remember that:
WHERE IS GOOD RALLY AND WHERE YOU SHOULD TO GO, THERE IS ALWAYS OFF ROAD RESCUE TEAM …..