THE KING OF KRAGLE 2021

THE KING OF KRAGLE 2021 - 0d 3 do 7 października spotykamy po raz pierwszy w okolicach miejscowości Krągłe gdzie odbędzie się kolejna edycja rajdu THE KING OF KRAGLE . Błoto, trawersy, przeprawy i woda to wszystko czeka na zawodników z całej Europy, którzy tu przyjadą. Nad ich bezpieczeństwem medycznym czuwać będą nasi medycy w naszych ambulansach 4x4.  

THE KING OF KRAGLE 2021 - From 3 to 7 October we will meet for the first time near the town of Krągłe, where will be the next edition of THE KING OF KRAGLE rally . Mud, traverses, crossings and water are waiting for competitors from all over Europe who will come here. Their medical safety will be supervised by our medics in our 4x4 ambulances.

Pamiętajcie że:
….”TAM GDZIE DOBRY RAJD I GDZIE WARTO JECHAĆ -TAM ZAWSZE JEST OFF ROAD RESCUE TEAM…”
Remember that:
WHERE IS GOOD RALLY AND WHERE YOU SHOULD TO GO, THERE IS ALWAYS OFF ROAD RESCUE TEAM …..

THE KING OF KRAGLE 2021

THE KING OF KRAGLE 2021 – 0d 3 do 7 października spotykamy po raz pierwszy w okolicach miejscowości Krągłe gdzie odbędzie się kolejna edycja rajdu THE KING OF KRAGLE . Błoto, trawersy, przeprawy i woda to wszystko czeka na zawodników z całej Europy, którzy tu przyjadą. Nad ich bezpieczeństwem medycznym czuwać będą nasi medycy w naszych ambulansach 4×4.

THE KING OF KRAGLE 2021 – From 3 to 7 October we will meet for the first time near the town of Krągłe, where will be the next edition of THE KING OF KRAGLE rally . Mud, traverses, crossings and water are waiting for competitors from all over Europe who will come here. Their medical safety will be supervised by our medics in our 4×4 ambulances.

Pamiętajcie że:
….”TAM GDZIE DOBRY RAJD I GDZIE WARTO JECHAĆ -TAM ZAWSZE JEST OFF ROAD RESCUE TEAM…”
Remember that:
WHERE IS GOOD RALLY AND WHERE YOU SHOULD TO GO, THERE IS ALWAYS OFF ROAD RESCUE TEAM …..